ثبت نام دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی

پیش نیاز شرکت در کلاس داشتن حداقل مدرک کارشناسی حسابداری و یا رشته های مرتبط می باشد.